Kaart Rivierengebied

Vergadering Algemeen Bestuur en BOV RAR

De stukken voor deze vergadering staan 2 weken van tevoren op Notubiz. Op de agenda staat het vaststellen van de jaarrekening 2023 en de begroting 2025.

10-07-2024