2 juni 2020

Twee Tielse archieven beter toegankelijk

Onlangs zijn de inventarissen van diverse archieven verbeterd. Onder meer van twee Tielse particuliere initiatieven: het archief van de Fundatie Christelijke belangen  opgericht door de Tielse gezusters Spiering en de vereniging tot oprichting en instandhouding van de Pomologische Tuin.

Archief van de Fundatie Christelijke Belangen te Tiel, 1889 - 1987

henriette spieringjohanna spieringBelangrijke financiers van de evangelisatie in Tiel waren de zusters Henriette (links) en Johanna (Jeanne) Spiering. De dames Spiering hebben zich hun hele leven ingezet voor de kerk en de maatschappij. Hun eerste project was een zondagsschool op hervormde grondslag, die in 1889 werd gesticht. Daarna realiseerden ze een eigen kerkgebouw voor de rechtzinnigen aan de Gasthuisstraat, de Eben Haëzer. Deze werd in 1909 ondergebracht in de Fundatie Christelijke belangen. In 1917 werd de kerk vergroot en werd ook een verenigingsgebouw opgericht, genaamd Ons Huis. Zo stichtten zij het christelijk ziekenhuis Bethesda. De huidige Fundatie steunt kerkelijke en maatschappelijke doelen. In 2009 werd een tweejaarlijkse prijs, de Spieringprijs, ingesteld, voor menswaardige zorg.

 

Archief van de Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van de Pomologische Tuin te Tiel, 1897 – 1947

pomologische tuin tielIn Tiel werd al in 1897 een Rijkstuinbouwwinterschool opgericht. Bij de praktische lessen hoorde een proeftuin die de naam 'Pomologische Tuin' kreeg. Deze tuin stond los van de door de overheid aangeboden faciliteiten en via het uitgeven van aandelen werd de tuin gefinancierd. Van het geld werd er een terrein gehuurd achter het Tielse station. In 1915 werd de grond aangekocht. Men experimenteerde hier met nieuwe grondsoorten en gewassen, zoals druiven.