10 juli 2018

Prentbriefkaarten van de website

 

In april van dit jaar kwam de kwestie van auteursrechten op historische foto’s, in het bijzonder prentbriefkaarten, in erfgoedbeeldbanken in een stroomversnelling. Erfgoed Leiden verloor een rechtszaak, die was aangespannen door een auteursrechthebbende. De gevolgen van deze rechtszaak voor archieven en erfgoedorganisaties - vele haalden forse aantal foto’s van hun website - kwamen volop in de media, zoals bij Binnenlands Bestuur en de NOS. Branchevereniging BRAIN volgt de zaak op de voet en verwees naar enkele interessante columns over deze kwestie.

Het Regionaal Archief Rivierenland heeft ook besloten om ca. 9.000 prentbriefkaarten vooralsnog niet langer op internet ter beschikking te stellen. De afbeeldingen zijn wel digitaal ter inzage op de studiezaal. De collecties worden dit jaar nader bekeken waarna besloten wordt wat wel en wat niet via internet getoond kan worden.