Physica

Over Orde en chaos

Locatie: Regionaal Archief Rivierenland
Aanvang: 19.30 uur
Spreker: de heer C. Horsman

Sinds mensenheugenis zijn allerlei ordeningen ontstaan:
Zoals maten, gewichten, rassen, wetenschapsgebieden etc..
In de jaren zeventig ontstaat een beweging die een weg zoekt in wanorde. Zo is een Chaostheorie ontstaan.

Kees Horsman is Ingenieur, gepensioneerd en daarvoor is hij een aantal jaren werkzaam geweest op de Technische Universiteit Delft bij de vakgroep Elektronica waar hij te maken had met o.a. Micro-elektronica. Daarna ben hij tot zijn pensioen terechtgekomen in het management van de Haagse Hogeschool.

13-12-2017