72.000 DTB-namen erbij

Met dank aan onze vrijwilligers zijn er sinds 1 juli 2016 ruim 72.000 namen uit 65 Doop- en Trouwregisters van de NH en RK kerken in de Tielerwaard geïndexeerd. Het zijn registers uit diverse plaatsen en periodes.

Het oudste register welke inmiddels is geïndexeerd, is het NH Doop- en Trouwboek Buren van 1619-1638 en het jongste register is het NH Doopboek Culemborg van 1866-1899.

Door de vrijwilligers van onze dienst zijn vóór 1 juli 2016 ook al ruim 80.000 namen uit Doop-, Trouw- en Begraafregisters ingevoerd, maar deze behoeven nog enige bewerking voordat zij op onze website kunnen worden geplaatst. Deze namen zijn ingevoerd in een ander programma. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt en naar verwachting zal dit eind 2017 afgerond zijn en komen deze persoonsgegevens ook online.

Omdat na 1811 de burgerlijke staat van de inwoners in de registers van de Burgerlijke Stand is opgenomen worden de overige kerkelijke registers tot 1811 ingevoerd