Jan van Riebeeck

Een beetje Culemborg in Amsterdam

Op 17 februari opende onder grote belangstelling de tentoonstelling 'Goede Hoop' in het Rijksmuseum te Amsterdam. De expositie geeft een beeld van een bijna 400 jaar durende relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika in al zijn facetten. Het fundament van deze relatie ligt bij de eerste handelspost die door de Vereenigde Oostindische Compagnie in 1652 werd gesticht op Kaap de Goede Hoop, door de in Culemborg geboren Johan Anthoniszoon van Riebeeck (21-4-1619 / 18-1-1677).

Ter herdenking van de 300-jarige relatie met Zuid-Afrika werden in 1952 de Jan van Riebeeckfeesten georganiseerd in Culemborg. Een aspect dat ook aandacht krijgt in de tentoonstelling in het Rijksmuseum. Voor de festiviteiten werd een affiche ontworpen. Het Regionaal Archief Rivierenland heeft nu het affiche en alle ingezonden ontwerpen gedigitaliseerd en online ter inzage gesteld in de beeldbank. De ontwerpen geven een prachtig beeld van de benadering van de relatie Nederland - Jan van Riebeeck en Zuid-Afrika.

Directeur Ella Kok-Majewska en medewerker educatie Sylvia Dumont bij een vitrine in het Rijksmuseum met tekeningen van Culemborgse kinderen gemaakt tijdens de Jan van Riebeeckfeesten in 1952.