Lezing Physica

Bloedvoorziening en de ontwikkeling daarvan in achterstand-maatschappijen: Impact van geavanceerde technologie op het vergroten of verkleinen van een achterstand

Locatie: Regionaal Archief Rivierenland
Aanvan 20.00 uur

Lezing prof.dr. C.T.H. Smit Sibinga (Rijksuniversiteit Groningen)

UNDP heeft in de jaren 1980 een ontwikkelingskwalificatie ontwikkeld (Human Development Index of HDI). De HDI wordt berekend uit drie factoren – levensverwachting (gezondheid), kennis (onderwijs) en levensstandaard (economie/GNI per cap).

Oorspronkelijk waren er 3 categorieën – Low HDI, Medium HDI en High HDI, maar rond 2010 is daar een vierde categorie Very High HDI aan toegevoegd. Bijna 80% van de wereldbevolking woont in de Low, Medium en High HDI gebieden en slechts iets meer dan 20% in de Very High HDI landen. De kloof in ontwikkeling tussen de Very High en de Low HDI landen lijkt niet kleiner te worden, maar vergroot zich door de toenemende snelheid van de ontwikkelingen in de Very High landen en de traagheid van de ontwikkelingen in de Low en de meeste Medium en High HDI gebieden. Een belangrijk deel van de traagheid wordt veroorzaakt door een gebrek aan competent leiderschap.

De belangrijkste factoren in een ontwikkelingsproces zijn onderwijs en gezondheidszorg, waarbij een gebrekkige infrastructuur de economische ontwikkelingen in de weg staat. Veel hangt af van systemen die een duurzame ontwikkeling bevorderen, in plaats van ad hoc oplossingen en ‘kant-en-klaar maaltijden’. Het gaat niet om de vis maar om het aanleren hoe de vis te vangen. Technologische mogelijkheden inclusief de mogelijkheden voor onderhoud en herstel zijn sterk afhankelijk van een stabiele infrastructuur, waarbij er een direct verband bestaat tussen de graad van geavanceerdheid en de mate van ontwikkeling en stabiliteit (sociaal-maatschappelijke infrastructuur). Geld speelt uiteraard een rol, maar er is een groot gebrek aan besef bij veel ‘donors’ over de consequenties, met een chronisch nalaten van het stimuleren van de lokale economie en het creëren van een nationaal eigendomsgevoel als fundament voor duurzaamheid (continuïteit).

Naast de noodzakelijke infrastructuur spelen bij de ontwikkeling van de gezondheidszorg talloze factoren een rol, waaronder kennis en vaardigheden, voorzieningen en de mate van betrouwbaarheid van aanvoer van diagnostische en therapeutische middelen. Daar hoort ook een veilige bloedvoorziening toe als een belangrijke ondersteuning van primaire behandelingen. zoals in de verloskunde, de heelkunde en traumatologie.

De aanvoer van geavanceerde technologie als onderdeel van ‘humanitaire hulp’ werkt in die situaties volstrekt averechts. Basale en robuuste technologie en methoden verdienen de voorkeur.

Ingegaan zal worden op de mogelijkheden die kunnen worden aangewend in de diverse stadia van ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande complexiteit van de problematiek.

Zie ook de website van Gezelschap Physica.

09-11-2016