Algemene Ledenvergadering KVAN en BRAIN

Archivarissen bijeen in Tiel

Gecombineerde Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland en de Branchevereniging Archifinstellingen Nederland.

Aanvang 15:00 uur.

Programma

14-09-2016