ALV Oudheidkamer Tiel & Presentatie Lustrumboek

Locatie: Regionaal Archief Rivierenland
Aanvang 19.30 uur

Op deze avond vindt de feestelijke presentatie plaats van het Lustrumboek 2016. In dit boek staat Tiel in de Eerste Wereldoorlog centraal. Hieraan voorafgaand vindt een algemene ledenvergadering plaats, waarin de ALV de begroting voor 2017 vaststelt en waarin nieuwe bestuursleden worden gekozen. U zult hiervoor nog een uitnodiging met meer gedetailleerde informatie ontvangen. Na afloop wordt u (voor rekening van de vereniging) een drankje aangeboden.

10-11-2016