Oud-Schrift voor beginners - Les 2

2e bijeenkomst van de cursus oud schrift voor beginners.

Tijdens acht bijeenkomsten gaat u zich verdiepen in de diverse soorten handschriften die u tegen kan komen tijdens uw onderzoek. Door veel te oefenen, zowel klassikaal als individueel, leert u handschriften lezen. Daarmee komen bronnen voor beschikbaar die een mooie aanvulling kunnen zijn voor uw stamboomonderzoek. De docente van de cursus is mevr. drs. B. van Dijk, archivaris bij het RAR. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.

De cursus bestaat naast de bijeenkomsten ook uit het maken van huiswerk dat klassikaal besproken wordt. Aan het eind van deze acht bijeenkomsten bent u in staat om oude handschriften vanaf de 15e eeuw te lezen.

U kunt zich opgeven via:

aanmelden@rarivierenland.nl

o.v.v. Oud schrift voor beginners

Aanvang: 19:30 - 21:30

Locatie: Regionaal Archief Rivierenland

Prijs: € 80.- inclusief lesmateriaal

N.B. Vrienden van de Stichtingen Vrienden van het Regionaal Archief Rivierenland en Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven betalen de helft. 

20-09-2016