Oudheidkamer Tiel

Ledenvergadering en lezing Westluidense Poort

donderdag 14 april 2016, 19.30 uur
Regionaal Archief Rivierenland, J.S. de Jongplein 3, Tiel

De agenda zal binnenkort aan de leden worden toegezonden. De ledenvergadering zal worden gevolgd door een lezing over de geschiedenis van het Westluidense Poortgebied en de bouw van het nieuwe cultuurcentrum De Westluidense Poort.

Dioli, een Middeleeuwse handelsplaats Resultaten van de archeologische opgraving op de locatie Westluidense Poort te Tiel

In de vroege middeleeuwen waren de bewoners van de lage landen dé kooplieden en vrachtvaarders van Noordwest-Europa. De uiterst succesvolle handel in agrarische- en ambachtelijke producten zorgde voor grote welvaart, een heuse gouden eeuw. Langs de handelsroutes ontstonden handelscentra en havenplaatsen. Eén van deze centra was het op het splitspunt van Linge en Waal gelegen Dioli, tegenwoordig bekend als Tiel. Het is hiermee één van de oudste steden van Nederland, met een geschiedenis die teruggaat tot rond het jaar 850. Onderzoek dat in de vorige eeuw reeds in Tiel heeft plaatsgevonden laat zien dat Dioli vermoedelijk is ontstaan als een boerendorp rondom een houten kerkje, gelegen op de plek waar later de St. Maartenskerk gebouwd zou worden. In de 10e eeuw ontwikkelt zich aan de rand van het dorp, op het splitspunt van Linge en Waal een langgerekte handelszone met haven, die zich uitstrekte langs de huidige Westluidensestraat, Koornmarkt en Ambtmanstraat. Tijdens onderhavig onderzoek is een deel van de handelsnederzetting onderzocht. Teven werden hierbij sporen van het boerendorp teruggevonden. Na het archeologische verslag volgt een uiteenzetting over de bouw van het Cultuurcentrum de Westluidense Poort.

14-04-2016