Lezing Oudheidkamer Tiel

De magische wereld van Jeroen Bosch

extra lezing door Peter Schipper
woensdag 6 april, 20:00 uur
Regionaal Archief Rivierenland, J.S. de Jongplein 3, Tiel

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Hieronymus Bosch in 's Hertogenbosch overleed, na zijn hele leven in die stad gewoond en gewerkt te hebben. Dit herdenkingsjaar was voor het Noord Brabants Museum de aanleiding om een grootse tentoonstelling te organiseren. Tegelijk startte een uitgebreid onderzoek naar het oeuvre van Bosch. De deskundigen van het Bosch Research and Conservation Project reisden de halve wereld over om zoveel mogelijk schilderijen te bekijken. Het leidde tot teleurstellingen als een kunstwerk afviel, maar aan de andere kant tot vreugde als er een werk aan de meester toegeschreven kon worden. Tegelijkertijd legde men contacten voor bruiklenen ten behoeve van de expositie. En ... het resultaat is prachtig en biedt een unieke kans veel werken van Bosch bij elkaar te bekijken en vergelijken. Het beroemdste schilderij, het triptiek 'De Tuin der Lusten' uit het Prado, ontbreekt als origineel en is slechts via een oudere kopie te zien. Maar zeg eens eerlijk, zou Nederland de Nachtwacht van Rembrandt uitlenen?

Een ander topstuk is wel aanwezig: de Hooiwagen uit het Prado. Daarnaast nog diverse andere iconische stukken en een ruime hoeveelheid tekeningen. De tentoonstelling is de leidraad voor de lezing. Vrijwel alle schilderijen die daar hangen komen aan bod en nemen u mee in de wonderlijke wereld van Bosch met haar morele vermaningen vol symboliek. Spil is de reiziger of marskramer die zijn pad door de wereld vol gevaren en verlokkingen zoekt en telkens de afweging moet maken tussen goed en kwaad. Ondeugden voeren naar de hel; de hemel is alleen te bereiken door het juiste pad van Jezus of heiligen als richtsnoer te nemen. Een nogal zwart-wit verhaal, dat door Jeroen Bosch evenwel op geniale en unieke wijze wordt verbeeld. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan het leven van Hieronymus Bosch en de (denk)wereld waarin hij leefde en werkte.

06-04-2016