Ons acquisitieplan

Het acquisitieplan (verzamelplan) is een leidraad bij de selectie van archieven en collecties die het Regionaal Archief Rivierenland wil opnemen en bewaren.

Het RAR is binnen zijn werkgebied de enige openbaar toegankelijke archiefinstelling. Dit werkgebied omvat het gebied van de zeven aangesloten gemeenten. Bewaring vindt plaats onder de vereiste omstandigheden. Het RAR verwerft primair vanuit een wettelijke regeling, maar ook vanuit zijn functie als documentair historisch informatiecentrum.

Acquisitie omvat de organisatie, planning en uitvoering van het verwerven van archieven, collecties en afzonderlijke documenten. Er is een overlapping met de inspectietaak, waarbinnen overheidsarchieven worden verworven. Acquisitie omvat naast een inhoudelijke kant ook een procedurele, financiële en juridische kant.

Concept acquisitieplan 2015-2018