28 april 2020

Omnummerlijst Culemborg nu beschikbaar!

Wie ooit een onderzoek naar een ouder huis heeft gedaan, weet het: dit is leuk, maar niet eenvoudig! Panden hebben in de loop der tijd verschillende aanduidingen (straten en huisnummers) gehad. Voor Culemborg hebben we nu een omnummeringslijst gereconstrueerd om het onderzoek wat makkelijker te maken.  

Heel lang was er in veel plaatsen nog geen huisnummering per straat. Er waren wel straatnamen, maar er werd per plaats of per aantal (circa 7) wijken doorgenummerd. In de dorpen is dit doorgaans in de jaren ’50 of ’60 gewijzigd. In steden is de straatsgewijze nummering eerder ingevoerd: in Tiel in 1931, in Zaltbommel in 1930. Culemborg was echter de eerste plaats in ons werkgebied die de huisnummering per wijk losliet. Dat gebeurde daar al in 1920.

Reconstructie
Zo’n wijziging is behoorlijk ingrijpend en er zijn daarom voor veel plaatsen lijsten beschikbaar met de omzetting van de wijknummering naar de nummering per straat. Voor Culemborg  werd zo’n lijst nooit aangetroffen; veel zoektochten en navragingen ten spijt. Gelukkig konden we met een combinatie van verschillende bronnen een omnummeringslijst samenstellen. Het overeenstemmend gegeven in de bronnen was namelijk het bladnummer in het bevolkingsregister. Hiermee konden we een groot deel van de omnummeringslijst van Culemborg reconstrueren. Dit maak het veel makkelijker om bouwvergunningen te beschrijven en te zoeken om onderzoek te doen naar de bewoningsgeschiedenis van een huis.

Niet alles kon worden opgelost en een aantal adressen is zo vaak van straatnaam gewijzigd, dat de huidige straatnaam niet helder is. Aanvullingen en verbeteringen van Culemborgse kenners zijn dan ook zeer welkom!

Op onze website is de omnummeringslijst hier te vinden en een inleiding over de huisnummering in Culemborg en over de lijst vindt u hier.