De Zon en Het Zwijnshoofd
5 juni 2021

Nieuwe aanwinst: unieke bron over Tielse horeca

We ontvingen van de heer Van Os uit Tiel (getrouwd met een kleindochter van de eigenaar van café het Zwijnshoofd) een prachtig notulenboek. Het is van de Bond van Vergunninghouders, afdeling Tiel en omstreken en bevat notulen uit de periode 1923-1941. Het boek is een mooie bron voor de geschiedenis van de horeca in Tiel.

Drankwet
De afdeling werd opgericht op 7 oktober 1909 en vergaderde bij verschillende horecagelegenheden. Onder meer bij de bekende namen Telkamp, De Zon, het Zwijnshoofd en De Roos. A. Büchel was de eerste voorzitter en A. Ebben de eerste secretaris. De vergunninghouders verenigden zich met het doel om door onderlinge actie ervoor te zorgen dat de Drankwet werd gewijzigd. Een van de problemen van de Drankwet was dat weduwen en wezen na overlijden van een vergunninghouder ineens zonder inkomsten zaten.

oproep bond van vergunninghouders tielOproep voor een vergadering van de Bond van vergunninghouders Tiel en omstreken kort na de oprichting in 1909. Nieuwe Tielsche Courant 8-12-1909.

De afdeling voldeed duidelijk aan een behoefte: bij de oprichtingsvergadering sloten zich 77 leden aan. De notulen in dit boek beginnen in 1923. Er werd toen geklaagd over een lage opkomst, dus het ledental was inmiddels een stuk lager.

De Zon en Het Zwijnshoofd

Hotel De Roos

Hotel Telkamp

Protest
Op 9 augustus 1928 hield de afdeling een spoedvergadering. De Bond van geheelonthouders had namelijk bij de gemeente Tiel verzocht om de cafés tijdens de komende kermis om 12 uur ’s nachts te laten sluiten. Dat betekende dat de café-eigenaren de inkomsten zouden mislopen die ze normaal hadden nadat de uitvoeringen in het Spaarbankgebouw waren afgelopen. Dan konden ze net zo goed helemaal sluiten! De bond ging bij de gemeenteraad in protest en er werd een gulden per lid ingezameld om de kosten voor dit protest te dekken.

Het boek wordt binnenkort gedigitaliseerd en is dan hier te vinden.