22 maart 2019

Belangrijke bron tuinbouwhistorie online toegankelijk

Regionaal Archief Rivierenland (RAR) digitaliseert Betuws Tuinbouwblad dankzij bijdrage Henriëtta Stichting.

Het RAR heeft dankzij een ruimhartige bijdrage van € 2.800 van de Henriëtta Stichting ruim 6.500 pagina’s van Het Betuws(ch) Tuinbouwblad gedigitaliseerd. Hiermee is een belangrijke bron voor de geschiedenis van de tuinbouw in het rivierengebied online beschikbaar gekomen.

Het Betuws Tuinbouwblad kwam uit van 1941 tot 1971 en ging over de tuinbouw in het rivierengebied. Het werd oorspronkelijk uitgegeven door de Vereniging van Oud-leerlingen van de fruitteeltschool in Geldermalsen. De artikelen in het blad gingen over de grote (technologische) veranderingen die in die jaren plaatsvonden in deze sector. Nieuwe teelttechnieken, de komst van allerlei machines, ruilverkavelingen, nieuwe kennis van plantenkunde etc. veranderden de tuinbouw in deze periode enorm.

Het Regionaal Archief Rivierenland is de enige openbare instelling in Nederland die een nagenoeg complete serie van het Betuws Tuinbouwblad bezit. Enkele ontbrekende nummers bleken te berusten in de Universiteitsbibliotheek Groningen, die direct medewerking toezegde voor de digitalisering. De digitale versie van het Betuws Tuinbouwblad is op dit moment alleen in te zien op de studiezaal van het Regionaal Archief Rivierenland, J.S. de Jongplein 3 in Tiel. De studiezaal is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie over het RAR op www.regionaalarchiefrivierenland.nl.

De Henriëtta Stichting ondersteunt organisaties die zich bezighouden met het bewaren, tentoonstellen en in stand houden van het streekeigene op agrarisch terrein in het rivierengebied. Kijk voor meer informatie op www.henriettastichting.nl.