30 november 2017

Stamboom Waterschap Rivierenland online

digitaal archief met 474 voorlopers

Dijkcolleges, Heemraadschappen, Commissies en Polderdistricten – waterschappen hadden eeuwenlang klinkende namen. Het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel ontsluit nu alle 474 rechtsvoorgangers van Waterschap Rivierenland in een online stamboom. Wie de geschiedenis van zijn stad, dorp of familie wil onderzoeken, heeft er een prachtige digitale bron bij.

Het Dijkcollege van het Land van Arkel boven de Zouwe, het Heemraadschap van de Hoge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden, de Dorpspolder Zuilichem beneden de Meidijk, de Commissie Gemeenschappelijke bemaling Gellicum en Rumpt. Zeven eeuwen lang werkte het prima om elk dorp z’n eigen afwatering te laten regelen. Het overkoepelende belang van de rivierdijk was georganiseerd via polderdistricten of hoogheemraden.

Een halve eeuw fusies
In de laatste halve eeuw was dat niet meer vol te houden. Er kwamen taken bij, zoals waterzuivering. En het moest professioneler, de politiek en de maatschappij stelden nieuwe eisen. En dus kwamen er fusies. Uiteindelijk ontstond in 2002-2005 het huidige Waterschap Rivierenland.

Schat aan historische documenten
Dijkgraaf Roelof Bleker: “De nalatenschap van zeven eeuwen strijd met de rivieren is rijk. Niet alleen in de kennis en kunde van ons huidige waterschap. Overal langs de rivieren en in de polders zie je nog altijd de dijkmagazijnen, molens en gemalen, sluizen en stuwen. De archieven ontsluiten een schat aan historische documenten.”

Vier regionale archieven
Eeuwen van administratie, plannen en registraties vormen een bijzondere bron voor geschiedkundig en genealogisch onderzoek. Het waterschapsarchief is centraal ontsloten in Tiel. De digitale ingangen verwijzen naar de regionale archieven in Tiel en Nijmegen (Gelderland), Heusden (Noord-Brabant) en Gorinchem (Zuid-Holland).