17 oktober 2017

Archief Van Lidth de Jeude

Vooral egodocumenten maken de archieven bijzonder

Nieuw stuk familiearchief Van Lidth de Jeude toegankelijk Onlangs ontvingen we van leden van de familie Van Lidth de Jeude een aanvulling op het familiearchief. Het archief is belangrijk voor Tiel, omdat gedurende meerdere eeuwen leden ervan vertegenwoordigd waren in het Tielse stadsbestuur.

Ter gelegenheid daarvan is de toegang van een -tweede- blok van het familiearchief, dat enkele jaren geleden werd overgenomen van het Gelders Archief, online gezet. Hiermee is weer een belangrijk stuk archief van deze familie toegankelijk, Het is bij het RAR te vinden onder toegangsnummer 1633. Het bevat overwegend oudere stukken afkomstig van de familie Van Lidth de Jeude, waaronder veel stukken over verwerving en beheer van eigendommen. Daarnaast bevinden zich persoonlijke stukken in dit archief. Hieronder stukken over de patriot Johan Richard van Lidth de Jeude, die een markant openbaar en privéleven leidde. Zo is er een dik dossier over zijn scheiding te vinden.

In het andere blok van het familiearchief (toegang 0415) ligt het zwaartepunt van het archief op de stukken van O.C.A. van Lidth de Jeude (1881-1952, waterbouwkundige en minister van waterstaat vanaf 1935 en minister van oorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog) en zijn zoon C.C. van Lidth de Jeude (1909-2003).

Beide familiearchieven bevatten een schat aan interessesante stukken. Vooral de egodocumenten maken de archieven bijzonder; stukken die ons meer leren over hoe mensen hun tijd ervaarden. Er zijn dagboekjes, reisverslagen en vele persoonlijke brieven en foto’s. In het nu toegankelijk geworden gedeelte maken we ook kennis met kunstzinnige familieleden door de aanwezigheid van tekeningen en schetsboeken.