resultaat: 
0650Atlas Regionaal Archief Rivierenland
142Vooraanzicht, doorsneden en plattegronden van de panden Oliemolenwal 31 t/m 35, 1899
Bestandnaam:
NL-TlRAR_0650_00142_0001.jp2
Schaal:
1:100
Formaat:
36 x 48 cm
Literatuurverwijzing:
Deze tekening is gebruikt in de archieftentoonstelling Tielse Monumentale Architectuur in Blauw Beeld nummer 40, 1994
Materiaal:
1 blauwdruk
Auteur:
Formijne, G.
Plaats:
Tiel
Opmerking:
Op de plaats van deze panden stond een oude oliemolen met een schoorsteen. De heer van de Pol had een kleermakerij aan de Waterstraat. Kort na het gereedkomen van de bouw overleed de eigenaar. Zie ingekomen stukken 19-09-1899/1931
Download
Dit bestand is niet beschikbaar voor downloaden.