0650Atlas Regionaal Archief Rivierenland
2551939
Bestandnaam:
NL-TlRAR_0650_00255_0000.jp2
Techniek:
offset-techniek
Vervaardiger:
Algemene Landsdrukkerij
Formaat:
59 x 90 cm
Plaats:
Nederland ; Tiel
Beschrijving:
Een aanplakbiljet met een openbare bekendmaking van de vordering van motorrijtuigen op 28 augustus 1939, opgemaakt voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en ondertekend door de burgemeester van Tiel de heer mr. Cambier van Nooten
Download
Dit bestand is niet beschikbaar voor downloaden.