bestand: 
resultaat: 
0010Verzameling van doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters van dorpen en steden in het werkgebied van het Regionaal Archief Rivierenland boven de Waal, 1598 - 1817
1851Dopen 1698-1754 ; trouwen 1699-1754 ; begraven 1703-1705 ; lidmaten 1699-1758 ; aantekeningen van uitgaven voor avondmaalsvieringen, 1698-1754
Bestandnaam:
NL-TlRAR_0010-01851_0045.jpg
Datering:
1698-1754
NB:
Hiaat trouwen: 1701-1702
Omvang:
1 deel
Nadere toegang:
Tabstroken:
Doop 1698-1716 (bladen 1-25) ; 1717-1754 (bladen 72-129), 1698-1754
Trouw 1699-1700 (blad 166) 1701-1717 (bladen 26-39) ; 1717-1754 (bladen 130-161), 1699-1754
Begraven (bladen 62-63), 1703-1705
Lidmaten 1699-1700 (bladen 164-165) ; 1703-1737 (bladen 40-45, 51-61) ; 1738-1758 (bladen 64-70), 1703-1758
Aantekeningen betreffende uitgaven voor avondmaalsvieringen (bladen 46-50), 1703-1708
Volgnummer:
45 van 89
Download
Hieronder kunt u het bestand downloaden: Download

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen