bestand: 
resultaat: 
0010Verzameling van doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters van dorpen en steden in het werkgebied van het Regionaal Archief Rivierenland boven de Waal, 1598 - 1817
1864Register van overledenen en begravenen, met aantekeningen over onderhoud van de kweldam en verkoop van hooi, 1793-1811
Bestandnaam:
NL-TlRAR_0010-01864_0010.jp2
Datering:
1793-1811
Omvang:
1 deel
Nadere toegang:
Tabstroken:
Begraven (bladen 1-63), 1793-1811
Aantekeningen over onderhoud van de kweldam en verkoop van hooi (blad 64), 1804
Volgnummer:
10 van 38
Download
Hieronder kunt u het bestand downloaden: Download

Gebruik alt + scroll om te scrollen