0010Verzameling van doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters van dorpen en steden in het werkgebied van het Regionaal Archief Rivierenland boven de Waal, 1598 - 1817
1858Doop- trouw-, lidmaten-, kerk- en dorpsboek: dopen 1619-1642 ; trouwen 1619-1642 ; begraven 1619-1633 ; lidmaten 1619-1634 ; Kerkenraadshandelingen (acta) 1619-1636 ; naamlijsten van buurmeesters 1619-1638 ; naamlijsten van predikanten sinds 1576 ; ontvangsten en uitgaven van de diaconie 1621-1624, 1619-1642
Bestandnaam:
1858\NL-TlRAR_0010-01858_0082.jp2
Datering:
1619-1642
Nadere toegang:
Tabstroken:
Doop 1619-1638 (bladen 65-106) ; 1638 (blad 58) ; 1638-1641 (bladen 175-178) ; 1640-1642 (bladen 238-240), 1619-1642
Trouw 1619-1641 (bladen 107-148) ; 1642 (blad 174) , 1619-1642
Begraven (bladen 149-170), 1619-1633
Lidmaten 1619-1635 (bladen 3-57) ; ca 1637 (bladen 171-173) , 1619-1634, 1637
Verslagen van de vergaderingen van de Kerkenraad (handelingen / acta) (bladen 179-237, 1619-1637
Naamlijst van buurmeesters (bladen 63-64), 1619-1638
Naamlijst van predikanten sinds 1576 (blad 242)
Rekeningen van de diaconie (bladen 243-258), 1621-1625
Kladaantekeningen (blad 259)
Download
Hieronder kunt u het bestand downloaden: Download

Gebruik alt + scroll om te scrollen