0010Verzameling van doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters van dorpen en steden in het werkgebied van het Regionaal Archief Rivierenland boven de Waal, 1598 - 1817
390Register van overledenen voor Buren, Asch, Erichem, Beusichem, Zoelmond, Buurmalsen en Tricht, 1806-1811
Bestandnaam:
390\NL-TlRAR_0010-00390_0010.jp2
Datering:
1806-1811
Omvang:
1 deel
Nadere toegang:
Download
Hieronder kunt u het bestand downloaden: Download

Gebruik alt + scroll om te scrollen