Lezing Physica

Dhr. G. Zwartsenberg: De thoriumreactor. Energie voor een duurzame toekomst.

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Regionaal Archief Rivierenland, Tiel

Dhr. Gijs Zwartsenberg, voorzitter van de Stichting Thorium MSR, zal uitleggen wat gesmoltenzout-reactoren zijn en wat hun betekenis zou kunnen zijn voor Nederland.  

plaatje bij lezing kernenergieToen rond de eeuwwisseling het Kyoto Protocol tot stand kwam werd, onder druk van milileu-organisaties, kernenergie uitdrukkelijk uitgesloten van een rol in de beoogde energietransitie. Om die reden werden doelen gesteld in termen van 'hernieuwbare energie' in plaats van te kiezen voor 'CO2-arm'. En hoewel het IPCC inmiddels kernenergie noemt als onderdeel van de transitie naar een 'low carbon economy', is het Europese beleid ongewijzigd antinucleair. Dat leidt tot eenzijdige keuzes die ineffectief zijn, veel materiaal vragen en veel ruimte in beslag nemen. 

Een groot deel van de bezwaren tegen kernenergie kunnen worden weggenomen door het tot stand brengen van een zogenaamde 'gesloten brandstofcyclus'. Bij de momenteel gebruikte technologie van lichtwater-reactoren benutten we ongeveer 1% van het gewonnen uranium. Daarmee is de brandstofcyclus 'open'. Een gesloten cyclus betekent dat je de brandstof helemaal op maakt. Daardoor hou je niet alleen vrijwel geen 'langlevend' afval over, je haalt ook ongeveer honderd keer zoveel energie uit je brandstof. Gesmoltenzout-reactoren, die vanuit hun eigenschappen bijzonder veilig zijn, bieden de mogelijkheid om dat te doen op basis van thorium. Het zou de schoonste energievorm ooit zijn. Nederlandse onderzoekers werken hard aan deze ontwikkeling. We hebben, dankzij dezelfde reactor waarmee we een derde van de wereldwijde productie van medische isotopen voor onze rekening nemen, een unieke kans om dit onderzoek met een grote sprong vooruit te helpen. Als we in een gesmoltenzout-reactor een gesloten brandstofcyclus op basis van thorium tot stand kunnen brengen, heeft de wereld voor duizenden jaren een ruime bron van schone energie.

De website van Natuurkundig Gezelschap PHYSICA

12-02-2020