Kerkgeschiedenis en armenzorg
29 juni 2021

Kerkgeschiedenis en armenzorg

We hebben de kerkarchieven geïnventariseerd van de hervormde gemeenten van Zoelen en Wadenoijen.

ervormde gemeente Zoelen
restauratie kerk ZoelenEr is ongeveer 8 meter aan stukken toegevoegd aan en geïntegreerd in de bestaande toegang voor de hervormde gemeente Zoelen. Het oudste stuk uit dit archief is van 1619. De aanvulling bevat veel stukken over de restauratie van de kerk in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hervormde gemeente Wadenoijen
oudste stuk archief hervormde gemeente WadenoijenHet archief van de hervormde gemeente Wadenoijen was totnogtoe nauwelijks toegankelijk. Deze inventarisatie is dus een flinke verbetering voor iedereen die in dit archief wil zoeken! Het oudste stuk uit dit archief komt uit 1649. Het is een schuldbekentenis van predikant Gerrardus Passavant. In het archief zitten notulen van de kerkenraad vanaf 1751 en rekeningen vanaf 1691.

Het archief bevat ook informatie over de kerk van Wadenoijen. Sinds de reformatie was dit de kerk van de hervormde gemeente en het is de oudste kerk in de Tielerwaard. In het archief zitten ook tekeningen van de restauratie van de kerk van 1953 tot 1955.

 

 

 

 

 

 

Armenzorg
stuk over armenzorgEen kerkarchief bevat veel informatie over de geschiedenis van een dorp. Het is bijvoorbeeld een rijke bron voor de geschiedenis van de armenzorg. In de rekeningen vinden we veel posten die hiermee te maken hebben. Zo zien we dat in Wadenoijen Cornelis Kerkhof in juni 1815 een zak aardappels en een paar klompen kreeg.