24 april 2019

Houwdegen?

Generaal Chassé

Op 2 mei 2019 is het 170 jaar geleden dat David Hendrik baron van Chassé (1765-1849) overleed. Chassé, geboren te Tiel op 18 maart 1765, was een Nederlands generaal, wiens loopbaan al op 10-jarige leeftijd begon. Hij vocht in het Staatse leger voor de Republiek, in Bataafsche dienst, voor het Koninkrijk Holland, in het Napoleontische leger en vanaf 1814 in Nederlandse dienst. Hij verwierf faam voor zijn optreden tijdens de slag bij Waterloo (1814) en tijdens de Belgische Opstand (1830-1832). In 1832 verdedigde hij de citadel van Antwerpen. Chassé werd vervolgens commandant van de vesting Breda en ging in 1841 met pensioen.

In 1954 kocht de gemeente Tiel een grote collectie archivalia en documentatie aan over Chassé en het beleg van Antwerpen, waaronder zo'n 400 prenten. De prenten zijn onlangs gedigitaliseerd en aan de ontsluiting van de andere stukken wordt nu gewerkt. De documentatie bevat veel bijzondere drukwerken uit de jaren 1830-1835 met beschrijvingen van de 'heldendaden' van Chassé en liederen met ronkende teksten over zijn optreden. Het RAR verwacht een en ander eind mei op de website te kunnen presenteren.