Excursie Historische Kring West-Betuwe

Middagexcursie naar Neerijnen

Locatie: verzamelen op de parkeerplaats van Kasteel Neerijnen (gemeentehuis)
Datum: dinsdag 8 mei 2018
Aanvang: 13.30 uur

In het vervolg van onze kennismaking met onze toekomstige mede inwoners van de gemeente West Betuwe nodigen we u uit voor een middagexcursie naar Neerijnen. Het is een vervolg op onze eerdere excursie naar Asperen, weer onder het thema ‘geen heden zonder verleden’. We hebben een mooi programma samengesteld. Lees verder...

Wilt u mee, geef u dan op door het bedrag over te maken op rekeningnummer:     
NL 41 RABO 03131 18 809 van de Historische Kring West-Betuwe.
Niet-leden betalen 10% extra € 3,30.
Leden van de HV en collega HV-en uit de regio betalen € 3,-.

08-05-2018