Historische Kring West-Betuwe

logo HKWBHet werkgebied van de Historische Kring West-Betuwe is het deel van de 'Betuwe' dat ongeveer wordt begrensd door Lek en Waal, Amsterdam-Rijnkanaal en Diefdijk. De Kring tracht zijn doelen te bereiken door het houden van voordrachten excursies en tentoonstellingen, het uitgeven van een periodiek en van andere geschriften en het steunen van door anderen ondernomen activiteiten in de geest van de vereniging.

Wat betekent dit dan concreet voor u?

  • lezingen
  • excursies
  • het tijdschrift 'Mededelingen'
  • nieuwsbrieven
  • uitleen van boeken en tijdschriften in de bibliotheek in de Pluk in Geldermalsen
  • en nog veel meer...
Kijk voor meer informatie op de website van de Historische Kring West-Betuwe.