Historische Atlas Rivierenland

AtlasIn de Historische Atlas Rivierenland staan de vier belangrijke rivieren centraal die het gebied doorsnijden: de Nederrijn, de Linge, de Waal en de Maas. Vele eeuwen hadden zij, al meanderend, vrij spel en lieten ze hun sporen achter in het landschap. In de middeleeuwen werden de rivieren enigermate bedwongen. Het netwerk van de vele huidige buurtschappen, dorpen en enkele kleinere steden kreeg toen vorm. Al die eeuwen hebben de rivieren rampspoed en voorspoed gebracht: rampspoed bij dijkdoorbraken en overstromingen; voorspoed omdat ze zorgden voor een vruchtbare bodem, belangrijke verkeersaders waren en vissers een bestaansmogelijkheid boden.

De rivieren gaven het gebied ook militaire betekenis. Het Rivierenland was herhaaldelijk frontgebied en maakte deel uit van de grote waterlinies. In tijden van vrede konden de inwoners zich richten op de belangrijkste economische activiteiten in dit gebied: landbouw, tuinbouw (fruitteelt) en het houden van vee op de komgronden. De industriële ontwikkeling is altijd beperkt gebleven en heeft zich geconcentreerd rond Tiel, Culemborg, Geldermalsen en Zaltbommel. Aan de hand van historische kaarten verklaart de Historische Atlas Rivierenland de verrassende eigenheid van de Neder-Betuwe en de Gelderse waarden. Naast deze verrassende eigenheid blijkt dat de geschiedenis van de beide streken veel overeenkomsten kennen op het gebied van bewoning, rechtspraak, industrialisatie enzovoorts.

Het boek is te verkrijgen voor 29,50 EUR.