Heraldische bronnen

Op deze website zijn een aantal heraldische bronnen raadpleegbaar.

Wapenalbum familiewapens Bommelerwaard
Dit wapenalbum is samengesteld door de heer P. van der Zalm uit Zaltbommel. Het is de neerslag van zijn omvangrijke onderzoek naar familiewapens uit de Bommelerwaard. Deze wapens zijn aangetroffen in archieven in heel Nederland, in literatuur, op wapenborden, grafzerken, historische objecten, enz. De heer Van der Zalm heeft per familie en/of per persoon een omschrijving gemaakt en vaak bestaande afbeeldingen of door hemzelf getekende wapens toegevoegd. De inhoud van de in deze collectie opgenomen gegevens is niet door het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) gecontroleerd en blijft voor verantwoording van de heer Van der Zalm.

Zegels
In de beeldbank is een collectie digitale foto's van zegels in Bommelerwaardse archieven opgenomen die berusten bij het Regionaal Archief Rivierenland. De zegels zijn op naam van de zegelhouder ontsloten.

Charters
Zegels zijn overwegend bevestigd aan akten die op perkament zijn afgeschreven (charters). Het RAR is bezig met het digitaliseren van het merendeel van deze akten in onder andere de stadsarchieven van Tiel, Culemborg, Buren en Zaltbommel, oud-rechterlijke archieven en particuliere archieven. Onze charters zijn ook opgenomen in de landelijke 'charterbank'. Bovendien werkt het RAR aan de transcriptie van alle gedigitaliseerde charters. Deze transcripties zijn direct geheel doorzoekbaar.