Gelderland Binnenstebuiten

Aan de hand van vragen en opdrachten worden huizen, kastelen of boerderijen en hun bewoners onderworpen aan een historisch onderzoek

Gelderland BinnensteBuiten is een initiatief van Gelders Erfgoed in Zutphen met medewerking van enkele regionale archiefdiensten in de provincie Gelderland. De website en het lesmateriaal voor leerlingen en onderwijzers is ontwikkeld in de jaren 2001-2007.

De website is ontwikkeld voor het vak geschiedenis, specifiek voor het onderdeel omgevingsgeschiedenis. Belangrijkste doelgroep zijn de leerlingen van de onderbouw havo / vwo, maar testen hebben uitgewezen dat de website ook geschikt is voor de bovenbouw van het vmbo. De gegevens op de website Gelderland BinnensteBuiten lenen zich voor het uitvoeren van de praktische opdracht met een tijdsbesteding van ongeveer 10 uur. Ook een vakoverstijgend sectorwerkstuk is denkbaar wanneer de economische aspecten van de panden en de bewoners worden belicht. Daarnaast zijn er ook verwijzingen naar vakken als biologie en economie aanwezig.

De website bevat twee modules die tot stand zijn gekomen met medewerking van het Regionaal Archief Rivierenland en het voormalig Streekarchief Bommelerwaard:

  • Het ambtmanshuis te Tiel
  • De Waterpoort te Zaltbommel