18 september 2018

Fraaie aanwinsten

Het gebeurt niet wekelijks dat bij het RAR stukken uit de 18de eeuw worden aangeboden. Recent ontvingen we meerdere oude aanwinsten in korte tijd.

De eerste is een aanvulling op het archief van de hervormde gemeente Eck en Wiel. Het archief van deze kerk was dit jaar geïnventariseerd en daarbij bleek dat er veel ontbrak. Notulen van de kerkenraad, lidmatenboek en zelfs doop- en trouwboeken. Er zat een geheimzinnige aantekening in het dossier over dit archief: er zou een kist met stukken in een grafkelder terecht zijn gekomen en daar in de oorlog onder water zijn gekomen. We waagden een poging om na te gaan of hierover bij de kerk meer bekend was en vroegen ons af of er al een duikpak besteld moest worden. Bij de kerk ging toen bij de secretaris een lichtje branden. Er lag nog wel het een en ander aan oude stukken. De secretaris heeft dit vervolgens keurig aan ons aangeboden. Het verhaal over de grafkelder bleek niet waar, wel had het archief in een kist gezeten en had de kerk onder water gestaan, zodat ook de kist nat was geworden. Dat was aan de stukken wel te merken, ze verdienen materieel wat aandacht. Maar wat zijn we blij dat de belangrijke ontbrekende boeken terecht zijn! Na materiële verzorging zullen de stukken worden toegevoegd aan het archief, toegang 1384.

De tweede aanwinst is een schenking van een particulier. Het is een band met verzamelde juridische stukken. Ze gaan zowel over de Overbetuwe als over Nijmegen. Na enig onderzoek blijkt dat band afkomstig is van een jurist. Hij verzamelde de stukken omdat hij ze interessant vond of nodig had in zijn praktijk. Veel gaat over huwelijks- en familierecht. Een klein deel gaat over Caspar van Lynden tot Ressen, die ambtman was van de Overbetuwe. Er staan ook wat stukken in over criminele zaken. Zo lezen we een verslag van arts Gerrit Hardij, die de lijkschouwing deed van Hendrick Janssen, die was doodgeschoten. Het was er niet zachtzinnig aan toegegaan: Hendrick was met maar liefst zes kogels doorboord.

Dit boek is te vinden in toegang 1575/388.

En tenslotte ontvingen we stukken over de familie Van Steenis, ook hierbij eigendomspapieren die terug gaan tot in de 17e eeuw. Interessant is dat ze voor een groot deel betrekking hebben op één eigendom, te weten boerderij Mariaheim te Erichem. Zo kan de geschiedenis van deze boerderij goed onderzocht gaan worden door toekomstige onderzoekers.