29 mei 2018

Een schat aan informatie voor genealogen en historische onderzoekers

Houdt u zich bezig met genealogie of historisch onderzoek en doorzoekt u bronnen in het Rivierengebied? Dan zijn de nieuwe uitgaven van dr. P.D. Spies zeker de moeite van het bekijken waard. Ze kunnen u veel tijd besparen en een schat aan informatie opleveren.

De heer Spies is vorig jaar gepromoveerd in de godgeleerdheid aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op zijn dissertatie over de classis van Tiel van 1579 tot 1816. Nu heeft hij in 18 delen transcripties uitgegeven van stukken over deze classis en de kerken in de Nederbetuwe tussen 1558 en 1850, waaronder alle classicale vergaderingen. In totaal zijn het 6700 pagina tekst die gemakkelijk doorzoekbaar zijn op naam en op zaak en voorzien zijn van voetnoten met uitleg van begrippen. De delen zijn nader beschreven en te koop via www.boekenbestellen.nl en ook aan te schaffen via reguliere boekhandels. U kunt de transcripties ook inzien bij het RAR.

De classis was het belangrijkste kerkelijke bestuursorgaan binnen de gereformeerde kerk en hield jarenlang toezicht op de benoeming en het functioneren van predikanten, kosters en schoolmeesters en op de kerkelijke gemeenten en voerde de kerkelijke rechtspraak uit.