10 augustus 2016

Digitaal vindbaar met Persistent Identifers

Regionaal Archief Rivierenland aan de slag met PID

Een Persistent Identifier (PID) is een unieke code naar een digitaal object onafhankelijk van de locatie op het internet. Het zorgt ervoor dat digitale objecten teruggevonden kunnen worden op het internet, ook als de naam van het digitale object of de bewaarplaats/website van een instelling verandert (de bekende 404 foutmelding). Dit is belangrijk voor duurzame opslag (archivering) van digitale objecten in de snel veranderende wereld van internet.

Het Regionaal Archief Rivierenland heeft de eerste stappen gezet in de toepassing van de Persistent Identifier. Daarvoor is onder andere de PID-wijzer ingevuld om tot een goede keuze te komen. In samenwerking met De Ree archiefsystemen wordt gewerkt aan de implementatie.

In het kader van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid zijn informatieve filmpjes gemaakt en beschikbaar gesteld op Youtube. Directeur/streekarchivaris Ella Kok-Majewska van het Regionaal Archief Rivierenland vertelt in één van de filmpjes over het kiezen van een PID.