Bouw- en milieuvergunningen

In de archieven van de (voormalige) gemeenten berusten een groot aantal milieuvergunningen (sinds 1876) en bouwvergunningen (vanaf 1902). Milieuvergunningen werden voor 1 maart 1993 hinderwetvergunningen genoemd.

De vergunningen van de huidige gemeenten zijn nagenoeg allemaal ontsloten en beschreven. Deze vergunningen zijn op naam en adres, voorzover deze gegegvens bekend zijn, doorzoekbaar. De dossiers van de vergunningverlening zijn de eerste decennia in de meeste gevallen beperkt van omvang. Soms ontbreken ook stukken of de tekening(en).

Er wordt hard gewerkt aan de digitalisering van alle vergunningen. Oude vergunningen van voor 1945 zijn in de meeste gevallen na digitalisering direct ter inzage op onze website. Gedigitaliseerde vergunningen van na 1945 zijn in de meeste gevallen niet online ter inzage in verband met het auteursrecht op de tekeningen. Op onze studiezaal kunt u deze vergunningen en tekeningen wel digitaal inzien.