Bouw- en milieuvergunningen

Bij het RAR vind je een groot aantal milieuvergunningen (sinds 1876) en bouwvergunningen (vanaf 1902) van bij ons aangesloten gemeentes. Milieuvergunningen werden voor 1 maart 1993 hinderwetvergunningen genoemd.

De vergunningen van de huidige gemeenten zijn nagenoeg allemaal ontsloten en beschreven. Deze vergunningen zijn op naam en adres, voorzover deze gegevens bekend zijn, doorzoekbaar. De dossiers van de vergunningverlening zijn de eerste decennia meestal beperkt van omvang. Soms ontbreken ook stukken of tekeningen.

Er wordt hard gewerkt aan de digitalisering van alle vergunningen. Oude vergunningen van voor 1945 zijn in de meeste gevallen na digitalisering direct ter inzage op onze website. Gedigitaliseerde vergunningen van na 1945 zijn in de meeste gevallen niet online ter inzage in verband met het auteursrecht op de tekeningen. Op onze studiezaal kun je deze vergunningen en tekeningen wel digitaal inzien.