Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het Groote Bommelsche Gasthuis, 1549 - 1881

3237 Archief van de Stichting Maarten van Rossummuseum, 1905 - 2005 (2014)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Museum
Voor een overzicht van de geschiedenis van het museum wordt verwezen naar het in 2005 verschenen boek 'Een pronkstuk in Zaltbommel. Maarten van Rossum, zijn huis en het museum'. 1) Voor het archief is het van belang dat het museum van 1905 - 1953 werd beheerd door een vereniging met leden en vanaf 1953 door een stichting met donateurs. Het museum heeft nooit een gebouw in eigendom gehad en altijd gehuurd. Het museum is sinds 1936 gehuisvest in het Maarten van Rossemhuis dat gehuurd wordt van het Rijk. De geschiedenis van het museum is een verhaal van vallen en opstaan, hollen en stilstaan, wat ook zijn neerslag heeft op het archief. Het museum is al die jaren in stand gehouden door vrijwilligers die, naast een beheerder die het museum letterlijk open hield, vanaf 1978 hulp kregen voor één dag in de week van een conservator.
Het museum is van start gegaan als een éénmalige tentoonstelling ter gelegenheid van een bezoek van de leden van de vereniging Gelre aan Zaltbommel. Na de tentoonstelling is de collectie grotendeels overgegaan op de opgerichte vereniging Oudheidkamer van Zaltbommel, de Bommelerwaard en Heerewaarden. In 1953 bij de omzetting van de vereniging naar een beheersstichting veranderde de naam van het museum in Maarten van Rossummuseum. Sinds 2008 is de naam van het museum Stadskasteel Zaltbommel. De beheersstichting heeft nog de naam Stichting Maarten van Rossummuseum. In 2010 is de naam van de stichting ook gewijzigd in Stichting Stadskasteel Zaltbommel.
Het archief
Het archief van het museum is in 2005 in bewaringgegeven door het stichtingsbestuur aan het Streekarchief Bommelerwaard. Het archief vertoont lacunes en is in het verleden nooit centraal beheerd. Het bestuur voerde geen centrale administratie via een secretaris en het museum had geen centrale administratie. Van enige logische ordening was geen sprake. Het is een verzameling stukken van voorzitters, secretarissen, penningmeesters, bestuursleden, beheerders en conservatoren. In het verleden is door vrijwilligers verschillende malen het archief 'opgeruimd en geordend', zonder enige archivistische kennis. De archivalia voor 1970 bestond uit allerlei losse stukken zonder enig verband. Na 1970 waren de meeste bescheiden in ordners bijeengebracht, hoofdzakelijk chronologisch, soms al op een bepaald onderwerp. Stukken over alle activiteiten en tentoonstellingen die het museum georganiseerd heeft zijn incompleet bewaard.
In het archief van het museum berustten enkele stukken over de aankoop van het Maarten van Rossumhuis in 1880 door het Rijk. Deze stukken zijn aan het museum geschonken door de stadsarchitect van Zaltbommel de heer A.M.A. Gulden die bij de aankoop betrokken was. De stukken horen eigenlijk niet thuis in dit archief, maar zijn toch opgenomen bij de rubriek Restauratie en onderhoud van het museum aan de Nonnenstraat.
De archiefstukken en documentatie omtrent de museumcollectie (verwerving, afstoten, restauratie, uitlening) berust op het museum en is niet in de inventaris opgenomen. In 2007-2008 zijn objectdossiers aangelegd. De basisgegevens zijn verwerkt in een database van alle museale objecten.
De omvang van het archief bedraagt, na schoning van hoofdzakelijk de financiële administratie, 3,5 meter. Stukke jonger dan 20 jaar zijn alleen ter inzage met schriftelijke toestemming van het bestuur. Dossiers van (oud)-personeelsleden zijn pas openbaar vanaf 2049.
S.E.M. van Doornmalen
Zaltbommel 2006 - 2008, 2010.
Noten
1) Marjan Wittenveen, Peter Schipper en Sil van Doornmalen, Een pronkstuk in Zaltbommel. Maarten van Rossem, zijn huis en het museum (Uitgeverij Aprilis / Zaltbommel 2005) 144 pp.
Bijlagen Inleiding
1. Beschermheren en vrouwen
1905 E. baronesse van Nagell - van Kretschmar, vrouwe van Nederhemert
1925 dr. A.F. Philips
1954 ir. F.J. Philips, in opvolging van zijn vader dr. A.F. Philips die overleed in 1954. In 1968 zijn de banden met de beschermheer opnieuw aangehaald maar later weer verwaterd. F.J. Philips overleed in 2005.
2. Erevoorzitters
1905 H.O. van Os
1969 A.F. van Goelst Meijer
3. Ereleden
1909 W.M. Peletier
4. Adviseurs
1995 - 2005 P.C. van Wijk (als dusdanig benoemd)
1994 - heden M. Witteveen - Jansen (op ad-hoc basis)
5.Wisseltentoonstellingen Maarten van Rossummuseum
In de periode van de Oudheidkamer voor Zaltbommel, Bommelerwaard en Heerewaarden werden er voor zover bekend geen wisselexposities gehouden. Objecten werden wel uitgeleend aan tentoonstellingen van derden. Wiselexposities werden pas structureel onderdeel van het museumprogramma met de komst van een conservator in 1978. Tussen haakjes staat de maand van opening. De meeste tentoonstellingen geopend in december waren ook nog in het begin van het erop volgende jaar te zien. De lijst is samengesteld op basis van de jaarverslagen en de dossiers over de tentoonstellingen.
1956
Twee tentoonstellingen in het kader van het 50-jarig bestaan van 23 juli - 11 augustus
· In het museum een expositie over Maarten van Rossum
· In het stadhuis een expositie met werken van hedendaagse schilders
1964
· ’t Nabije verleden van de Bommelerwaard - fototentoonstelling bij oprichting Historische Kring Bommelerwaard (Zie archief 236/35)
1967
· Bommel in grootvaders tijd - foto’s 1860 - 1930 i.h.b. Harmonie Karel en sportvereniging Olympia (september)
1969
- Frank Sonnenberg en Renate v.d. Dool - gouaches (juli)
· Bommel zoals we het nog gekend hebben - prentbriefkaarten en foto’s (september)
1970
· De Bommelerwaard tijdens de Tweede Wereldoorlog (mei)
- Wandkleden van mevrouw W. Meijer-Schmidt en N. de Jong-Proeme (november)
1971
· Merklappen uit het Gelders Rivierengebied (september)
- Panelen communiebank St. Martinus Zaltbommel (september)
1974
- Bommelerwaard in Beeld - Lustrum expositie 10 jaar Historische Kring Bommelerwaard (september)
1978
· Speule mé Opoes (december)
1979
· Over de Wallen, stadswal van Zaltbommel (oktober)
· Cornelis Springer, aanwinst tekeningen (december)
1980
· Fototentoonstelling Tweede Wereldoorlog (mei)
· Bob van Dijk: oud en nieuw Zaltbommel (november)
1981
· Kasteel Hedel archeologische opgraving (mei)
- Het Groote Bomelsche Gasthuis (sep)
1982
· Stripfiguren Stripdag (juni)
1983
· Tekenen des tijds
· Werk Bommelse kunstenares Maria Charles
· Kèk noar oe eige, privé verzamelingen (december)
1984
· Van de Garde, een Bommelse familie (mei)
· Uit land, lucht en water (juni)
· Geknipt voor U : knipkunst (december)
1985
· Op het spoor van vervoer, opening nieuw NS-station (maart)
· De Sint Maarten vereeuwigd, voltooiing restauratie (september)
1986
· Cor de Kock: foto’s kijken (december)
- Centsprenten van J. Noman en Zn. (maart)
1987
· De Bommelerwaard in kaart (mei)
· Beeld in de streekmusea (juli, samen met de musea in Tiel en Culemborg)
· Kerststallen en engelen (december)
1988
· Huygens in de Bommelerwaard (maart)
· Beatrix en Oranje te gast bij Maarten van Rossum (mei)
· Bedwongen Water (Nederland Museumland 1988 - Nederland Waterland) (juni)
- De meester heeft een snorretje, onderwijsexpositie (okt)
· Poppen, oud en nieuw - zelfgemaakte en antieke poppen (december)
1989
· Merklappen (april)
· Gravures en tekeningen Maasdorpen (juni)
· Fort Sint Andries (augustus?)
· A.F. van Goelst Meijer: schilderijen (oktober)
· Kijk je mee! Zelf gemaakt speelgoed (december)
1990
· Poësie-albums (feb)
· Gelderse steden omsingeld, Zaltbommels wallen en F.W. de Virieu (april)
· Aan onze zorgen toevertrouwd, 400 jaar weeshuis Zaltbommel (september)
· Scheepsminiaturen (december)
1991
· Met kar en paard op pad, boerenwagens (maart)
· Men leert hier aan de lieve jeugd, 100 jaar christelijk onderwijs Zaltbommel (april)
· Kerkzilver (juni)
· Marx-Philips (september)
· Van stoomtrein tot teddybeer, vooroorlogs speelgoed (november)
1992
· Een verre cultuur dichtbij, Marokko (maart)
· De Bommelerwaard bewaard, 10 jaar Streekarchivariaat Bommelerwaard (mei)
· Bommelerwaardse munten en muntslag (juni)
· Jip & Janneke, n.a.v. onthulling beeld aan de Waalkade (oktober)
· Gespaard in de Waard, privé verzamelingen (december)
1993
· Afrika: foto’s van mevr. R. van Wijk (feb)
· Cornelis Springer: tekeningen (april)
· 100 jaar zuivel, vestiging hoofdkantoor Campina in Zaltbommel (juni)
· Natte Monumenten, thema monumentendag (september)
· Poppetje gezien, boekje dicht, pop-up boeken (december)
1994
· Een ei hoort er-bij, versierde eieren (april)
- 60 jaar bijenteeltvereniging Bommelerwaard e.o. (april)
· De Waard in kaart (juni)
· O Kindeke klein: kerststallen van heinde en verre (december)
1995
· De Bommelerwaard bevrijd: zo beleefden wij de 2e W.O. (april)
· Faust in de Bommelerwaard (juli)
· Flippo’s, kinderrage (juli)
· Kerst in kaart en knipsel, knipkunst (december)
1996
· Zaltbommel in vuur en vlam, 75 jaar Bommelse brandweer (april)
· Over en weer, met brug en veer, opening Martinus Nijhoffbrug (juni)
- Bommel in bedrijf (oktober - Open monumentendag)
· Panelen uit de Hemelpoort: ikonen tussen de rivieren (december)
1997
· Han van Dam 1901-1975: kunstschilder (maart)
· Sierhuis in Zaltbommel: post-cobra kunst (juni)
· Cor de Kock in Beeld: persfoto’s (september)
· Winterfeesten in het licht - volksfeesten (december)
1998
· Alledaagse schoonheid van Alessi (juli)
· Romeinse Route, romeinse vondsten uit de Bommelerwaard (juli)
· After nature kunst (oktober)
1999
· De pot op, sanitair door de eeuwen heen (maart)
· John van den Heuvel, kunstschilder uit Zaltbommel (juni)
· Spaans beleg Bommelerwaard 1599 (juli)
2000
· Passie voor prenten, verzameling van Jaap Schouten (maart)
· Hout in druk, werk van de kunstenaarsgroep Holt (mei)
· Denkend aan het Rivierenland (juli)
· Maartens Schatten, 32 voorwerpen uit de collectie van het museum (november)
· Samen in aarde, water lucht en vuur, keramiek en prenten van Jeanne Groenendijk en Theun van Zanden (december)
2001
· Zhou Jun en Velders, de meester en de leerling - schilderkunst (maart)
· Monumentale Grafiek (augustus)
· Pen en streek: Bab Siljée (december)
2002
· Kant uit Vlaanderen en ’s Gravenmoer (april)
· De 100 jaren van de Karel - harmonie te Zaltbommel (september)
· Feestelijk gedekte tafels in Kerstsfeer (december)
2003
· Beelden op streek, rivierenland door hedendaagse kunstenaars (maart)
· Op bezoek bij Jip & Janneke, vijftig jaar Jip & Janneke (mei)
· Frans Liszt in Zaltbommel (september)
· Zo goed als deze silhouetten maar kunnen zijn, fotografie voor 1914 (oktober)
2004
·Tafelmanieren - kunstzinnige feestelijke tafels (december)
2005
· Een museum vol historie: 100 jaar museum (maart-december)
· De eeuw van de Bommelerwaard: de streekgeschiedenis in 100 foto’s (mei)
· Fiep tekent Pluk (juni, dependance Gasthuiskapel)
· Een kasteel vol kastelen, kasteelminiaturen en prenten (juli)
· Onder den Sint Maarten: Jugendstil uit Zaltbommel (oktober, dependance Gasthuiskapel)

Kenmerken

Datering:
1905 - 2005 (2014)
Plaats:
Zaltbommel
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1905 - 2005 (2014)
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
4
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Zaltbommel
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.