10 mei 2019

Archieven Lingewaal en Neerijnen tijdelijk niet toegankelijk

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Alle archieven van de gemeente West Betuwe worden bij het Regionaal Archief Rivierenland ondergebracht. Daarom worden ook de archieven van de ‘oude’ gemeenten Lingewaal en Neerijnen in week 20, 13-17 mei 2019, naar het RAR verhuisd. Vanaf 13 mei zijn deze archieven helaas een aantal weken niet in te zien. Zodra de archieven hier zijn, kunnen we bepalen wanneer de archieven wel weer beschikbaar zijn. We houden u op de hoogte!

Het gaat hierbij om de volgende archieven:

Gemeentebestuur van Lingewaal

1986-2011

Bouw- en omgevingsvergunningen van Lingewaal

1986-2011

Hinderwet- en milieuvergunningen van Lingewaal

1986-2011

Bibliotheek gemeente Lingewaal

1986-2011

Beeldmateriaal gemeente Lingewaal

1986-2011

Gemeentebestuur van Geldermalsen

1990-1999

Bouw- en omgevingsvergunningen van Neerijnen 

2006-2015

Hinderwet- en milieuvergunningen van Neerijnen

2006-2015

Stadsbestuur Asperen

1519-1813

Rentmeester van de Heren van Asperen

1481-1753

Gemeentebestuur Asperen

(1802) 1811-1940 (1950)

Gemeentebestuur Asperen

1941-1986

Bouwvergunningen gemeente Asperen

1926-1985

Kadaster gemeente Asperen

19e eeuw-1971

Heerlijkheid Herwijnen

1696-1817

Gemeentebestuur Herwijnen

1811-1919

Gemeentebestuur Herwijnen

1920-1936

Gemeentebestuur Herwijnen

1937-1986

Bouwvergunningen gemeente Herwijnen

1937-1986

Kadaster gemeente Herwijnen

 

Stadsbestuur Heukelum

1617-1813

Gemeentebestuur Heukelum

1811-1938

Gemeentebestuur Heukelum

1939-1986

Bouwvergunningen gemeente Heukelum

1939-1986

Kadaster gemeente Heukelum

 

Gemeentebestuur Spijk

1817-1855

Gemeentebestuur Vuren

(1796) 1811-1919 (1934)

Gemeentebestuur Vuren

1920-1940

Gemeentebestuur Vuren

1941-1985

Bouwvergunningen gemeente Vuren

1941-1985

Kadaster gemeente Vuren

1519-1813

Rechterlijke archieven van Asperen

1460-1813

Rechterlijke archieven van Herwijnen

 

Dagelijkse heerlijkheid Herwijnen

1647-1810

Rechterlijke archieven van Heukelum

1536-1811

Rechterlijke archieven van Spijk

1795-1810

Doop-, trouw- en begraafboeken Asperen

1636-1811

Burgerlijke stand Asperen

1812-1932 (1940)

Burgerlijke stand Asperen (huwelijks- en overlijdensbijlagen)

1812-1932

Bevolkingsregister Asperen

 

Doop-, trouw- en begraafboeken Herwijnen

1681-1912

Register van trouwen en dopen Herwijnen vanaf resp. 1607 en 1655, lopend tot 1680

1607-1680

Burgerlijke stand Herwijnen

1811-1950

Burgerlijke stand Herwijnen (huwelijks- en overlijdensbijlagen)

1812-1932

Persoonskaarten Herwijnen

1941

Bevolkingsregister Herwijnen

 

Doop-, trouw- en begraafboeken Heukelum

1638-1967

Burgerlijke stand Heukelum

1812-1932

Burgerlijke stand Heukelum (huwelijks- en overlijdensbijlagen)

1812-1932

Bevolkingsregister Heukelum

 

Doopboek Spijk

1708-1813

Burgerlijke stand Spijk

1818-1855

Burgerlijke stand Spijk (huwelijksbijlagen)

1818-1855

Bevolkingsregister Spijk

 

Doop- en trouwboeken Vuren

1683-1811

Burgerlijke stand Vuren

1923-1940

Burgerlijke stand Vuren (huwelijks- en overlijdensbijlagen)

1811-1932

Bevolkingsregister Vuren

 

Technische dienst (serie 1)

 

Technische dienst Herwijnen en Vuren (serie 2)

 

Technische dienst Asperen en Heukelum (serie 3)

 

Technische dienst (serie 4)

 

Technische dienst (bouwvergunningen Asperen)

 

Technische dienst (bouwvergunningen Herwijnen)

 

Technische dienst (bouwvergunningen Heukelum)

 

Technische dienst (bouwvergunningen Vuren)

 

Technische Dienst (beleidsarchief)

 

Asperensche vrijwillige brandweer

1930-1938

Woningbedrijf Herwijnen

1950-1986

Levensmiddelenbedrijf Heukelum

1914-1920

Gemeentelijk Drinkwaterleidingbedrijf Asperen

1932-1966

Weeskamer van Heukelum

1536-1811

Notaris Georgius Justinus Kolff (1808-1893) te Herwijnen

1840-1873

Notaris George Justinus Kolff (1843-1921) te Herwijnen

1873-1915

Notaris Cornelis Vermeulen te Herwijnen

1822-1840

Onderlinge varkensverzekering Herwijnen

1910-1989

Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond, afdeling Herwijnen

1946-1975

Coöperatieve Diepvriesvereniging Herwijnen

1956-1974

Landbouwvereniging Ons Aller Belang te Heukelum

 

Glasfabriek M. Viruly & Co te Vuren

1882-1895

Steenfabriek N.V. Van Heuff & Co

1883-1970

Gasthuisfonds Asperen

1592-1965

Gasthuisfonds Heukelum

1623-1965 (1966)

Bejaardentehuis Herwijnen Avondlicht

 

Stichting Bejaardenzorg Heukelum

 

Christelijk Gemengde Zangvereniging De Lofstem in Spijk

1946-1983

Fanfarekorps Door Eensgezindheid te Heukelum

1908

Muziekvereniging Ad Astra te Asperen

1923-2004

Collectie Muziekvereniging Wilhelmina te Herwijnen

1929-1991

Historische Vereniging Oud Asperen

 

Historische Vereniging Den Ouden Dijk te Herwijnen

 

Historische Vereninging De Heerlijkheid Vuren

 

Oranjevereniging Prinses Marijke te Herwijnen

(1949) 1959-2001

Molenstichting Lingewaal

1990-2004

Badmintonvereniging Wammes te Heukelum

1979-2002 (2005)

Postduivenvereniging Snelle Vogel te Asperen

1949-1992

Zwembad Asperen

1941-1970

Hervormde Gemeente Asperen

1633-?

Jongelingenvereniging Ora et Labora te Asperen

1923-1951

Jongensclub Benjamin te Asperen

1988-1996

Hervormde Gemeente Heukelum

1663-1966

Hervormde Gemeente Vuren

1772-1995

Hervormde Gemeente Herwijnen

 

Familie Retel

1857-1885

Familie Hoeke

1844-1875

Familie Bierman

1696-1903

A.P.J. van der Burg, bestuurslid Stichting Fort Asperen

1987-1990

Bibliotheek

 

Bibliotheek Vereniging Oud Asperen

 

Topografisch Historische Atlas

 

Foto's

 

Beeldcollectie

 

Geluidsarchief

 

Filmarchief

 

Documentaire verzameling verenigingen

 

Subsidie aan plaatselijke verenigingen

 

Vereniging Herwijnen subsidie 1985

1985

Documentaire verzameling Lingewaal

 

Infoblad gemeente Asperen

 

Briefhoofden

 

Voorwerpen