8 mei 2018

12 testamenten uit de 18de eeuw geopend

Ook vroeger maakten mensen natuurlijk testamenten op. Meestal deden ze dit voor een notaris of schepenbank. Maar soms maakten ze zelf een testament. Deze lieten ze door schepenen zegelen en voorzien van akten van superscriptie en registreren bij de rechtbank. Een akte van superscriptie is een akte waarbij het gericht verklaarde dat een besloten (holografisch) testament ter bewaring en registratie is aangeboden. Meestal werd die akte geschreven op de achterzijde van het dichtgevouwen testament of op een afzonderlijke omslag. 

Vaak werden de testamenten in tweevoud opgemaakt, getekend en verzegeld. Een exemplaar werd als grosse uitgereikt aan de testateur(s). Als dat exemplaar na het overlijden ongeopend werd aangetroffen in de nalatenschap en de inhoud niet werd betwist, was er weinig aanleiding om het bij het gericht gedeponeerde exemplaar te openen. Een aantal van deze gesloten testamenten uit de 18de eeuw liggen nu dus in ons archief. Prachtige handgeschreven exemplaren, vaak in bijzonder goede staat, met de originele zegels er nog op.

Vandaag hebben we 12 van deze testamenten geopend zodat onze vrijwilligers ze kunnen beschrijven en de inhoud toegankelijk wordt. Een spannend moment dat zorgvuldig en met respect wordt verricht. Na de opening is er ook proces-verbaal opgemaakt. Dit is sinds 1983 bij wet verplicht. De testamenten komen uit het rechterlijk archief van Lienden 1639-1810.