Educatie en Stage

Het Regionaal Archief Rivierenland is op verschillende manieren actief op educatief terrein, voor basis- en middelbaar onderwijs.

Onderwijsprojecten

Het Regionaal Archief Rivierenland biedt diverse educatie projecten aan, zowel in het archief in Tiel als op verschillende lokaties in het werkgebied (zie menu links). Zo kan iedereen mee genieten van de verhalen en informatie uit deze regio. In het archief kunnen spannende rondleidingen gegeven worden door een archivaris in de depots. In de klas kan een archivaris aan de hand van archiefstukken boeiende verhalen vertellen over het verleden. Op lokatie kunnen de verhalen vanuit het archief gecombineerd worden met een stadswandeling.

Maatschappelijke stage (MAS)

Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. Het Regionaal Archief Rivierenland biedt leerlingen de mogelijkheid voor een stage. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Overige activiteiten

Wij verzorgen 3 tot 4 keer per jaar een tentoonstelling in ons archief. In samenwerking met andere instellingen wordt er 1 keer per jaar een tentoonstelling buiten het archief gehouden. Andere activiteiten die het archief organiseert zijn het genealogsich café in samenwerking met de afdeling Betuwe van de Nederlandse Genealogische Vereniging,  'Open Dagen', lezingen en rondleidingen op verzoek aan groepen belangstellenden.